KATEDRY POLSKIE W USA

Termin "Polish Cathedrals" został ukuty w Stanach Zjednoczonych na określenie stylu okazałych świątyń budowanych przez polskich imigrantów od końca XIX w. do lat dwudziestych XX w. Choć termin nie był zbyt precyzyjny, bo polskie kościoły nie są katedrami a i ich stylistyka jest bardzo różnorodna, to doskonale posłużył jako temat przewodni programu prowadzonego przez KUL i UKSW, w ramach którego badane i dokumentowane są ślady polskości w Stanach Zjednoczonych. Najtrwalszym i najwyraźniejszym obrazem życia Polaków w USA pozostają wzniesione przez nich świątynie, wokół których skupiała się aktwyność społeczności polonijnej.

Dokładne analizy i rezultaty badań będą udostępniane w publikacjach. Tu dokonuję podsumowania fotograficznego kilku podróży po północno-wschodnich stanach USA.