ABSTRAKCJE

Architektura poza swoją oczywistą funkcją jest też rodzajem monumentalnej rzeźby. Intrygujące bryły i bogactwo nie zawsze oczywistego detalu prowokują do poszukiwania kadrów, które odrealniają budowlę, sprowadzając ją do abstrakcyjnych form. Tak zatrzymane spojrzenia są prezentowane w tej galerii.